Politika kvality

Naše společnost usiluje o budování dobrého jména spojeného s vysokou kvalitou všech odváděných prací a služeb, proto má pro naši společnost zásadní význam trvalé zlepšování úrovně kvality všech našich služeb i uspokojení požadavků a očekávání našich zákazníků.

  • Vážíme si zákazníka a jsme připraveni odvést kvalitní práci k maximální spokojenosti, a to v souladu s požadavky a legislativními předpisy. Největším bohatstvím naší společnosti jsou spokojení zákazníci.
  • Od našich subdodavatelů vyžadujeme trvale vysokou kvalitu prací, řádné věcné a časové plnění dodávek.
  • Usilujeme o vytvoření stabilní společnosti odpovědným hospodařením, péčí o kvalitu, vytvořením co nejlepších pracovních podmínek a jasným stanovením kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.
  • Vedení společnosti si bere za své zabezpečení zakázkové náplně, vyčlenění potřebných zdrojů pro neustálé udržování a zvyšování efektivity systému kvality a to jak ve vztahu k zákazníkům a objednatelům, tak i v oblasti vnitropodnikové.
  • Kvalita práce musí být ctí každého zaměstnance. Představuje odhodlání odvádět a zasazovat se o bezvadnou práci a uspokojování potřeb zákazníků.